PRIVACY VERKLARING Strandpaviljoen Zuid Zuid West

Strandpaviljoen Zuid Zuid West gevestigd en kantoorhoudende te Zonnemaire (4316AP) aan de p/a Blooisedijk 18, hierna te noemen “Strandpaviljoen Zuid Zuid West” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Strandpaviljoen Zuid Zuid
West verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.In deze Privacy Verklaring informeert Strandpaviljoen Zuid Zuid West u over de manier waarop Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Strandpaviljoen Zuid Zuid West worden aangeboden op https://www.zuid-zuid-west.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk
Strandpaviljoen Zuid Zuid West gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Strandpaviljoen Zuid Zuid West past wat u op https://www.zuid-zuid-west.nl ziet aan op uw interesses. Strandpaviljoen Zuid Zuid West gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Strandpaviljoen Zuid Zuid West verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.zuid-zuid-west.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Strandpaviljoen Zuid Zuid West gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Strandpaviljoen Zuid Zuid West.

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Strandpaviljoen Zuid Zuid West verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op https://www.zuid-zuid-west.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Strandpaviljoen Zuid Zuid West dat doet.

4. Uw account
In uw account op https://www.zuid-zuid-west.nl slaat Strandpaviljoen Zuid Zuid West onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Strandpaviljoen Zuid Zuid West registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Strandpaviljoen Zuid Zuid West gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 

6. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Strandpaviljoen Zuid Zuid West over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Strandpaviljoen Zuid Zuid West bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

7. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan https://www.zuid-zuid-west.nl houdt Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Strandpaviljoen Zuid Zuid West haar aanbod aan u daarop aanpassen. Strandpaviljoen Zuid Zuid West gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.zuid-zuid- west.nl/cookieverklaring/ meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

8. Verbetering van diensten Strandpaviljoen Zuid Zuid West
Strandpaviljoen Zuid Zuid West kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Strandpaviljoen Zuid Zuid West uitvoeren, geeft Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Strandpaviljoen Zuid Zuid West gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

10. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw kredietwaardigheid toetsen. Strandpaviljoen Zuid Zuid West kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Strandpaviljoen Zuid Zuid West uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

11. Social media
Op sommige plekken op https://www.zuid-zuid-west.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Strandpaviljoen Zuid Zuid West krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Strandpaviljoen Zuid Zuid West geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Strandpaviljoen Zuid Zuid West voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Strandpaviljoen Zuid Zuid West een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Strandpaviljoen Zuid Zuid West op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Strandpaviljoen Zuid Zuid West maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Strandpaviljoen Zuid Zuid West ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar kevin@zuid-zuid-west.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Strandpaviljoen Zuid Zuid West tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.zuid-zuid-west.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Strandpaviljoen Zuid Zuid West
1. Strandpaviljoen Zuid Zuid West heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Strandpaviljoen Zuid Zuid West verwerkt ten behoeve van https://www.zuid-zuid-west.nlStrandpaviljoen Zuid Zuid West accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Strandpaviljoen Zuid Zuid West bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.zuid-zuid-west.nl, tenzij Strandpaviljoen Zuid Zuid West op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Strandpaviljoen Zuid Zuid West behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.zuid-zuid-west.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.zuid-zuid-west.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.zuid- zuid-west.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 05-06-2018.